Stappen, trappen en rollen

04-02-2019

Op te veel plaatsen wordt nog te snel en roekeloos gereden. We moeten vanuit de overheid hier op blijven werken, door aanpassingen in de weginfrastructuur, sensibilisering en doorgedreven snelheidscontroles. 


De bestaande verkeersinfrastructuur moet dringend aangepast worden aan het nieuwe moderne mobiliteitsgedrag. Waar vroeger de auto heer en meester was in het straatbeeld, is de toekomst aan de stappers, de rollers en de trappers.

Voetpaden moeten aangepast worden aan de noden van de rolwagens, kinderwagens en voetgangers. Dit betekent meteen het invoeren van waar mogelijk een minimale breedte en de nodige verlaagde drempels voor het kruisen van straten. Een strikt schema van controle en onderhoud op de voetpaden zal de kwaliteit van de wandelverbindingen ten goede komen. Kritieke zones en punten moeten met voorrang weggewerkt worden. De voetpaden moeten samen met het netwerk van trage wegen een alternatieve mobiliteit mogelijk maken doorheen de gemeente.

De fiets is hét individueel vervoermiddel van de toekomst. Het is voor iedereen betaalbaar en stimuleert ontmoetingen tussen mensen.  Investeringen in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur moeten versneld doorgevoerd worden, zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers.  Dergelijke grote investeringen moeten met zorg gepland worden, in afstemming met andere infrastructuurwerken zoals aanpassingswerken aan de onderliggende riolering.

De fietsinfrastructuur moet zowel recreatief als functioneel uitgebouwd worden. Het is noodzakelijk dat er de komende jaren veel aandacht wordt besteed aan de zogeheten fietssnelwegen en het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Deze netwerken halen merkbaar meer auto's van de snelweg en de secundaire wegen.

In de buurt van bushaltes in de dorpscentra moeten voldoende comfortabele fietsparkings en fietslaadpalen voorzien worden. Deze parkings moeten aan de moderne fietsnormen voldoen, met ruimte voor gewone fietsen, maar tegelijk rekening houden met bakfietsen en laadmogelijkheden voor elektrische fietsen. Zo kan de fiets ingezet worden in het voor- en natraject van het openbaar vervoer. Op diezelfde plaatsen kunnen ook fiets-hulppunten voorzien worden waar bijvoorbeeld banden opgeblazen kunnen worden door een vrij beschikbaar pomptoestel ingewerkt in deze fietsstallingen. Deze plekken zijn ook de zoekzones om na te gaan of een systeem van deel-fietsen ingevoerd kan worden op onze gemeente.

In steden en dorpscentra moet er onderzocht worden welke straten  omgevormd kunnen worden tot fietsstraten; straten waar de tweewieler voorrang krijgt op de auto. Dit zou in eerste instantie kunnen in de buurt van scholen en vrijetijdsvoorzieningen voor de jeugd. Dit betekent niet dat de auto daar gebannen wordt, maar de fiets krijgt er voorrang.

De schoolomgeving wordt op die manier veiliger gemaakt zodat meer kinderen en ouders met de fiets naar school gaan. Een principe van een schoolstraat of bijvoorbeeld stapspots of een kiss-en-ridezone horen tot de mogelijkheden. Samen met de scholen en ouderverenigingen en buurtbewoners moet dit onderzocht worden. 

#pakvast #ONSWVL #dewegvooruit