Vrouwen aan de macht

08-03-2019

Op 8 maart 1908 legden vrouwen in de textielindustrie in New York voor het eerst het werk neer. Ze staakten voor een achturige werkdag, voor betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking betekende het begin van emancipatie van vrouwen en strijd tegen vrouwendiscriminatie. Sindsdien 'vieren' vrouwen op vele plaatsen in de wereld, elk jaar opnieuw 8 maart.

De internationale vrouwendag vraagt aandacht voor de rechten van alle vrouwen en meisjes overal ter wereld. Gendergelijkheid staat daarbij centraal.

Wist u dit?

- Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking.

- Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen.

- Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen.

- Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.

- Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw.

- Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.

- In België verdienen vrouwen gemiddeld 20% minder dan mannen. 

Wat als vrouwen vandaag voor een dag het werk zouden neerleggen? 

Met deze vraag roept het "Collecti.e.f 8 maars" op Internationale Vrouwendag alle vrouwen in België op om hun dagelijkse activiteiten te staken. De actie is gericht tegen onder meer discriminatie op de werkvloer en de loonkloof die er nog altijd bestaat tussen mannen en vrouwen. Maar ook tegen de zogenaamde 'tampontaks', waarbij er een specifieke heffing is op een vrouwenproduct.

Vakbonden ACV en ABVV steunen de oproep. e bonden focussen op de loonkloofproblematiek. De vakbonden zien verschillende oorzaken, zoals het feit dat meisjes andere keuzes maken in het onderwijs, daardoor vaker in minder goed betalende sectoren terechtkomen en ook te maken hebben met onvrijwillig deeltijds werk. Bovendien is er nog het zogenaamde "glazen plafond".

#werkaandewinkle #dewegvooruit #pakvast